Aplicarea impozitului specific stimuleaza investițiile în industrie