Cum pot fi corectate erorile din situațiile financiare anuale și raportările contabile, după ce sunt depuse