Holotech, start-up-ul românesc, a obţinut 2 mil. dolari de la un fond american: Vom folosi finanţarea de 2 mil. dolari pentru a dezvolta produsul B2B

38014394 – share work and navigate with the tablet

Holotech, start-up-ul românesc, a obţinut 2 mil. dolari de la un fond american: Vom folosi finanţarea de 2 mil. dolari pentru a dezvolta produsul B2B

Compania locală Holo­­tech Studios, spe­­­cializată în dez­­voltarea de sol­uţii soft­ware cu aju­torul teh­no­logiei de rea­litate au­g­­men­tată, a obţi­nut o finan­ţare de 2 mil. dolari de la fondul american de investiţii SignalFire prin inter­me­diul căreia va dezvolta în conti­nuare pro­gra­mul de animaţie în timp real FaceRig dedicat utilizatorilor fi­nali, precum şi pentru lansarea u­nei platforme B2B (business to business).

http://www.zf.ro/business-hi-tech/holotech-start-up-ul-romanesc-a-obtinut-2-mil-dolari-de-la-un-fond-american-vom-folosi-finantarea-de-2-mil-dolari-pentru-a-dezvolta-produsul-b2b-16920695

This post is also available in: Romanian

/ News

Share the Post