Proiectul unic de pe ruinele „Ţesătura” capătă contur