România are a doua cea mai mare rată a investițiilor în UE-28, aspect nemenționat în raportul de țară al CE