România, primul stat membru căruia i s-au ridicat condiționalitățile ex-ante în privința ajutoarelor de stat