Stocul creditelor în lei pentru investiţii a urcat cu 11% în noiembrie faţă de începutul lui 2016

5-credite

Stocul creditelor în lei pentru investiţii a urcat cu 11% în noiembrie faţă de începutul lui 2016

Stocul creditelor în lei acor­da­te de bănci companiilor pe termen lung (peste cinci ani) a urcat cu aproximativ 11% în perioada ianuarie-noiem­brie, până la 13,4 miliarde de lei, echi­valentul a 3 miliarde de euro, potrivit da­telor agregate de Banca Naţională.

De remarcat este creşterea mai sus­ţi­nută a stocului de credite în lunile oc­tom­brie şi noiembrie, cu circa 200 de mi­lioane de lei, res­pec­tiv 300 de mi­lioane de lei. De la în­ce­pu­tul anu­lui 2016 şi pâ­nă în no­iembrie sto­cul cre­ditelor cor­po­rate pen­tru in­ves­tiţii s-a ma­jo­rat cu 1,3 miliarde de lei.

http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/incep-bancherii-sa-dea-drumul-la-creditele-pentru-investitii-stocul-creditelor-in-lei-pentru-investitii-a-urcat-cu-11-in-noiembrie-fata-de-inceputul-lui-2016-16108647

This post is also available in: Romanian

/ News

Share the Post