Ce categorii de acte administrative, fiscale și procedurale sunt valabile fără semnătură și ștampilă