Firmele mici si mijlocii pot depune proiecte pentru parteneriate in cercetare-inovare