Gradul de adaptabilitate al angajatului a devenit un factor în recrutare, peste comptenţele tehnice