Managerii din România estimează o stabilitate a numărului de salariați în industrie și servicii până în iulie