Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile a fost modificata

media-158511508846013900

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile a fost modificata

Legea nr. 276/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, ce va intra in vigoare in data de 5 decembrie 2020

 • Nu mai este necesara incheierea actului constitutiv al asociatiei sau fundatiei, ci se va incheia doar statutul, prin act sub semnatura privata;
 • In cazul in care denumirea asociatiei este in alta limba decat limba romana, se va anexa o traducere legalizata efectuata de un traducator autorizat doar la cererea de eliberare a dovezii disponibilitatii denumirii, nefiind obligatorie traducerea denumirii in limba romana;
 • Nu mai este necesar avizul asociatiei de proprietari in cazul in care sediul asociatiei se declara intr-un condominiu, daca asociatia nu va desfasura activitate la sediul ales declarand acest lucru pe propria raspundere prin persoana imputernicita;
 • Nu mai exista limita minima a patrimoniului initial al asociatiei de 200 lei;
 • Nu mai este necesara depunerea dovezii privind patrimoniul initial al asociatiei in instanta;
 • Filiala unei asociatii, ca structura teritoriala, se poate infiinta acum cu un numar minim de 2 membri;
 • Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala trebuie sa fie acum de cel putin de 10 ori (anterior 100 ori) salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, iar in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin de doua ori (anterior 20 ori) salariul de baza minim brut garantat in plata;
 • Numarul de membri ai Consiliului Director din afara asociatiei a fost majorat la o treime din componenta sa (anterior o patrime);
 • Se precizeaza expres posibilitatea desfasurarii sedintelor Adunarii Generale si Consiliului Director prin mijloace de comunicare la distanta, deciziile putand fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa;
 • Sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real asociatiile sau fundatiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci cand singurii beneficiari reali sunt cei prevazuti in statut;
 • Declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de sub semnatura privata ori forma electronica.

Cititi mai mult pe: https://mhlaw.ro/legal-updates/23-noiembrie-3-decembrie/ 

This post is also available in: Engleză

/ Ştiri

Share the Post