Parteneriatul public-privat, mecanism pentru dezvoltare economică a României