Petcu: România are cel mai bogat mix energetic din regiune, dacă nu din Europa