Veolia – încă o dovadă a performanței pentru ieșeni – triplă certificare: Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională