Produsele cu potențial de export și piețele pe care acestea pot fi vândute de către exportatorii români