Realitatea augmentată şi securitatea cibernetică sunt tendinţele SOLUŢIILOR software în 2017